ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
NGN4500.00NGN
1 سال
NGN4500.00NGN
1 سال
NGN4500.00NGN
1 سال
.net
NGN5000.00NGN
1 سال
NGN5000.00NGN
1 سال
NGN5000.00NGN
1 سال
.org
NGN5500.00NGN
1 سال
NGN5500.00NGN
1 سال
NGN5500.00NGN
1 سال
.biz
NGN6000.00NGN
1 سال
NGN6000.00NGN
1 سال
NGN6000.00NGN
1 سال
.info
NGN14.95NGN
1 سال
NGN14.95NGN
1 سال
NGN14.95NGN
1 سال
.org.ng
NGN1300.00NGN
1 سال
NGN2000.00NGN
1 سال
NGN1300.00NGN
1 سال
.com.ng
NGN1300.00NGN
1 سال
NGN1300.00NGN
1 سال
NGN1300.00NGN
1 سال
.sch.ng
NGN1300.00NGN
1 سال
NGN1300.00NGN
1 سال
NGN1300.00NGN
1 سال
.name.ng

سال
N/A
N/A
.edu.ng
NGN7000.00NGN
1 سال
NGN7000.00NGN
1 سال
NGN7000.00NGN
1 سال
.world
NGN10000.00NGN
1 سال
NGN10000.00NGN
1 سال
NGN10000.00NGN
1 سال
.ng
NGN9500.00NGN
1 سال
NGN9500.00NGN
1 سال
NGN9500.00NGN
1 سال
.africa
NGN13000.00NGN
1 سال
NGN13000.00NGN
1 سال
NGN13000.00NGN
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains